Diet Couture Catchy Carb Blocker 60 capsules (koolhydraatblokker)

Diet Couture natuurlijk bij Gezonderwinkelen.nl

1 tot 4 werkdagen levertijd
Artikelnummer
8719689406042
€ 29,95

Informeer mij zodra dit product op voorraad is

Gratis verzending

De Catchy Carb Blocker gaat tijdens het eten de koolhydraatopname tegen (door het werkzame kidneybonen extract), beperkt de eetlust en houdt de bloedsuikerspiegel stabiel door de toevoeging van chroom.
Voordelen Catchy Carb Blocker
• Haalt koolhydraten uit de voeding
• Vermindert hongergevoel.
Werkzame ingrediënten
De aanwezige stoffen in dit supplement zijn speciaal samengesteld om de koolhydraten die men binnen krijgt gedeeltelijk te blokkeren zodat ze minder snel in lichaamsvet worden omgezet. Deze manier van afvallen komt steeds meer in het nieuws, o.a. door Dr. Oz.
'Goede' en 'slechte' koolhydraten
Koolhydraten zijn voedingsstoffen die je kunt zien als het brandstof voor het lichaam en o.a. verantwoordelijk zijn voor het draaien van de motor (net zoals b.v. eiwitten en vetten). Koolhydraten zitten hoofdzakelijk in producten gemaakt van graan zoals brood, rijst en pasta, maar ook in aardappelen en peulvruchten. De mode in de wereld van diëten en afvallen is om proberen zo min mogelijk koolhydraten binnen te krijgen. Het is echter belangrijk om te weten dat je niet alle koolhydraten moet weren uit je dieet. Er is namelijk een essentieel verschil tussen de 'goede' en 'slechte' koolhydraten.
'Goede koolhydraten'
Goede koolhydraten zitten o.a. in eten waarin veel vezels bevinden, je kan dan denken aan de meeste soorten groenten en fruit en in producten met graan. De 'goede' koolhydraten worden in een langzaam tempo beetje bij beetje in het lichaam opgenomen. Deze koolhydraten spelen een erg belangrijke rol bij de functie om de vitale organen in het lichaam goed te laten werken o.a. de
hersenen en het zenuwstel en bepaalde organen. Anders gezegd zonder de 'goede' koolhydraten kan je niet overleven.
'Slechte koolhydraten'
Slechte koolhydraten zijn niet vezelrijk en worden vaak meteen opgenomen in het lichaam. Door dit type koolhydraat gaat de bloedsuikerspiegel snel omhoog. Bij 'slechtere' koolhydraten kun je denken aan b.v. aardappelen, rijst, en witbrood. De Catchy Carb Blocker richt zich alleen op een verminderde omzetting van deze slechte koolhydraten. Het is de bedoeling dat deze gedeeltelijk tegen worden gehouden door ons supplement welke het witte nier bonen extract (white kidney bean) bevat. Het witte bonen extract wordt algemeen gezien als een veilige manier van afvallen en richt zich dus speciaal om bepaalde koolhydraten te blokkeren en zodoende de vorming van lichaamsvet te verminderen. Dus iedere keer dat je een snack met suiker of koolhydraten eet, krijgt je lichaam een hoop suiker binnen, waardoor je bloedsuiker een piek krijgt en je meer vet opslaat. Witte bonen extract kan je lichaam laten stoppen met het afbreken van koolhydraten tot suikers en het opslaan daarvan als vet. Verder hebben we chroom toegevoegd, en chroom zorgt ervoor dat de bloedsuikerspiegel stabiel blijft waardoor 'cravings' worden voorkomen.
Gebruiksadvies: in de ochtend en middag 1 capsule of als je koolhydraten hebt gegeten

The substances in this supplement have been specially formulated to partially block ingested carbohydrates so that they are less quickly converted into body fat. This way of losing weight is getting more and more publicity, for example by Dr. Oz.
'Good' and 'bad' carbohydrates
Carbohydrates are nutrients that can be regarded as fuel for the body, responsible for turning the engine for instance (just like proteins and fats). Carbohydrates are mainly found in products made from cereals such as bread, rice and pasta, but also in potatoes and legumes. The trend in the world of dieting and weight loss is to consume as little carbohydrate as possible. However, it is important to know that you do not need to avoid all carbohydrates from your diet. There is in fact an essential difference between 'good' and 'bad' carbohydrates.
'Good carbohydrates'
Good carbohydrates are found in foods that are rich in fibre, for example most fruits and vegetables and in cereal products. These 'good' carbohydrates are slowly and gradually absorbed into the body. These carbohydrates play a very important role in the functions that make our vital organs work effectively, such as the brain and nervous system and certain organs. In other words: without 'good' carbohydrates, you can't survive.
'Bad carbohydrates'
Bad carbohydrates are not high in fibre and are often absorbed immediately by the body. This type of carbohydrate quickly raises blood sugar levels. 'Bad' carbohydrates can include potatoes, rice, and white bread. Catchy Carb blocker only targets reduced conversion of bad carbohydrates. The aim is to partially block these by our supplement which contains white kidney bean extract. White bean extract is generally seen as a safe way of losing weight and therefore focuses specifically on blocking specific carbohydrates and thus reduce the formation of body fat.
So every time you eat a snack containing sugar or carbohydrates, your body gets a large amount of sugar, making your blood sugar level spike, making you store more fat. White beans extract can make your body stop breaking down carbohydrates into sugars and storing them as fat. We have also added chromium, and chromium ensures that blood sugar levels remain stable, which prevents 'cravings'.
Use: take one capsule in the morning and afternoon or after eating carbohydrates.
Diet Couture
Afslankproductenlijn Diet Couture kan met recht een passieproject worden genoemd. Een passie voor gezond en verantwoord afslanken. In onze optiek houdt dat in: eerlijke en 100 procent natuurlijke producten zonder toevoegingen van chemische vulmiddelen of zoetstoffen op de markt brengen.
Om afvallen echt te laten slagen, dien je echter wel goed op je voeding te letten. Vandaar dat we, bij elke bestelling die onze klanten plaatsen een gratis voedingsplan meesturen, voorzien van een super handige boodschappenlijst! Een voedingsplan, aangevuld met de juiste producten in plaats van een dieet houd je langer vol. In het begin helpt een crashdieet, omdat je amper iets binnenkrijgt, maar op langere termijn val je niet meer af en kom je zelfs aan. Dat is natuurlijk niet de bedoeling! Wij laten je zien hoe je van het jojo-effect af kan komen en dat afvallen ook leuk kan zijn, dankzij het Diet Couture voedingsplan en de Diet Couture productlijn. Zie dit niet als een dieet, maar als een leidraad om op een makkelijke manier gezond te leven; of als een geheugensteuntje als je al goed bezig was.
Weight loss product range Diet Couture can truly be called a passion project. A passion for healthy and responsible weight loss. In our view, this means: to put honest and 100 percent natural products without adding chemical fillers and sweeteners on the market.
To make losing weight truly successful, you need to pay close attention to your nutrition. Therefore, we enclose a free nutrition plan with every order that our clients place, coming with a very practical grocery list! A nutrition plan, supplemented with the right products, can be maintained much longer than a diet. A crash diet helps early on because you eat almost nothing, but in the long term, you no longer lose and even gain weight. This should not happen, of course! We will show you how to stop yoyoing and that losing weight can be fun, thanks to the Diet Couture nutrition plan and the Diet Couture product range. You should not regard this as a diet, but as a guideline to live healthy in an easy way: or as a reminder if you're already doing well

Meer informatie
Artikelnummer 8719689406042
Gratis verzending Ja